Kanıtlanmış fonksiyon

Metod bilimsel olarak Norveç Yapı Araştırma Enstitüsü, NBI tarafından test edilmiştir. Norveç’teki büyük bir binada kurulan bir sistem 6 yıl boyunca değerlendirilmiştir. Rutubet problemi çok büyüktü ve dış duvarlar yeraltı suyu seviyesinin altında yer alıyordu. NBI, binanın bodrum katının iç duvarlarının kuruyarak % 45 oranında bağıl nem (RH) seviyesine geldiğini gözlemlemiştir. Dış duvarlardaki nem kaynağı yüksekti, ancak betondaki nem seviyesi % 75 RH’ın altında tutulmaktaydı. Rapor, elektro-ozmoz tesisatının doğru şekilde kurulduğunda, nemi önemli ölçüde azalttığını göstermektedir.

Tüm raporu burdan okuyunuz
Rapport NBI

Attachment: