Så går det till, steg-för-steg

Dry Power steg för steg resultat på 30 dagar

 

1. Fuktanalys av din fastighet
Som en första åtgärd besöker en fackman ditt hus och gör en analys av fuktsituationen. Om vi bedömer att Dry Power är en lämplig lösning, går vi vidare med installation för att få huset torrt.

2. Installation
Elektrodpluggar placeras i hål med 50-100 cm mellanrum och ca 10-50 cm upp från golvet. Från kontrollboxen skickas de elektriska impulserna som laddar vattenmolekylerna och får dem att vandra mot jord, ut ur muren. Elektroderna kan även monteras utvändigt, strax ovan markplan.

3. Garanterat resultat
Vid installationen mäts fukthalten och ett avtal upprättas mellan köpare och installatör. Inom cirka 30 dagar görs en ny mätning och resultatet stäms av. Väggmaterial och markförhållanden varierar och testperioden får utvisa om systemet fungerar i fastigheten. Skulle resultatet inte vara tillfredsställande, demonteras jongeneratorn och du behöver inte betala. Om väggen blir torr, lämnas 10 års funktionsgaranti.